תינוקות של בית רבן שלא חטאו.. הסרטון הכי ויראלי שהיה עד היום בעמוד הלכות מצייצות!
כמו שכבר בטח אתם יודעים עמוד הפייסבוק הלכות מצייצות הינו עמוד שנוצר ע"י מנכ"ל המשרד, יוגב כהן.
יוגב, הקים את העמוד מתוך לימוד פשוט. שמקור ההוראה הזו הוא בדברי חז"ל ואלו הם דבריהם: (מסכת נידה ע"ג, מסכת מגילה כ"ח): "תנא דבי אליהו (נשנה בשם אליהו הנביא): כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר "הליכות עולם לו", אל תקרי הליכות אלא הלכות". ביאור הפסוק "הליכות עולם לו" הוא שקיום העולם נעשה על ידי לימוד תורה, ובפרט הלכה, של כל יהודי ויהודי, כמו שכותב הרי"ף (שם): "כלומר שכל העולם היה מתמוטט, דאם אין תורה אין העולם מתקיים, ומפני ישראל שעתידין ללמוד הלכות, אז "עולם – לו" העולם מתקיים בגינו (של הלומד הלכה) ואם כן, דהוא מקיים העולם, מובטח לו שהוא בן העולם הבא". שואל "הבונה" (שם ב"עין יעקב") מדוע נקראו ההלכות "הלכות"? ומבאר, שעל ידי לימוד ההלכות, שהן אורחות חיינו כיהודים "הוא עושה ימיו הלכות והליכות ודרך ישרה ללכת למנוחות שאננות עולם הבא", הלכות – שמוליכות ומביאות את הלומדן ומקיימן לחיי העולם הבא, לחיי נצח, וכך נאמר בפסוק: "הליכות", דהיינו כשלומדים הלכה, אזי "עולם לו", זוכה לעולם שכולו טוב.
[…]